Fallarmsmarkis med eller utan kassett

Fallarmsmarkiser finns med eller utan kassett (se ”kassettmarkis”) och kan manövreras inifrån eller utifrån med band eller motor.

Fallarm och kassettmarkiser är lämpliga för medelstora fönster och fönster partier.