Solskydd – bra för miljön

Solskydd är mycket bra ur miljösynpunkt eftersom det bidrar till att minska energiförbrukningen i hemmet och på företaget.

En effektiv avskärmning från solljus ger ett bättre och svalare inomhusklimat sommartid vilket medför att kylanläggningen drar mindre el.

Vintertid kan invändiga solskydd fungera som effektiv isolering genom att skapa en luftspalt mellan fönster och det övriga rummet.